DLF Alfalfa – En botanisk foder-booster

Hvis du overvejer at dyrke DLF Alfalfa vil det være gavnligt at kende til de mest basale botaniske karakteristika for afgrøden.

Udvikling

Et spirende DLF Alfalfa frø producerer en kimrod efterfulgt af to kimblade. Bladene er fjersnitdelte bestående af flere bladafsnit. Det første blivende blad er helt, mens de efterfølgende blade betegnes som koblede og oftest består af mange bladflader. DLF forædler mod flere bladflader og oftest udgøres den samlede bladflade af syv småblade. Flere småblade betyder, at udbyttet øges.

Den fuldt udviklede plante har flerkoblede blade, hvilket er karakteristisk for god foderkvalitet, da bladene giver bedre næring end stilken.

Podning med rhizobium

DLF Alfalfa er kvælstoffikserende som andre bælgplanter og dermed selvforsynende i forhold til kvælstof.

I symbiose med en kvælstoffikserende bakterie fikseres kvælstof fra luften. Hvis du sår alfalfa i jord, hvor Rhizobium bakterier mangler, så er det nødvendigt at pode frøet med bakterier. Alle DLF Alfalfa frø er podet med Nitrigin Gold®.

Skud og rødder

Nye skud opstår fra kronskuddet på den ældre del af planten. Væksten er opret, og alfalfa har en dyb pælerod som sørger for vand i periode med tørke og oplagret sukker til hurtigt genvækst.

DLF Alfalfa er forædlet i forhold til opret og holdbar stængelvækst.

Vinterdvale

Alfalfa sorter er traditionelt inddelt i ti vinterdvale-grupper (Fall-dormancy) og hver gruppe svarer til den vækstrate, som alfalfa har i efteråret efter sidste slæt.

En lav karakter betyder, at planten er god til at overleve hårde vintre, mens en høj karakter betyder, at planten næsten ikke går i vinterdvale, og derfor er sårbar for frost.

Den mest vinterhårdføre alfalfa karakteriseres med FD 1, og væksten aftager dermed hurtigt i efteråret. Den mindst hårdføre alfalfa får karakteren FD 10 hvilket betyder, at den ikke går i vinterdvale og derfor er meget sårbar i forhold til lave temperaturer.

En tommelfingerregel, som kan bruges i relation til karaktererne, er, at karakteren angiver antallet af det antal slæt, som er muligt i løbet af vækstsæsonen - 3 slæt FD3, 8 slæt FD8 etc.

Stænglens stivhed

Sorter som har en høj grad af stivhed (= no lodging) er at foretrække, hvis afgrøden skal tørres, men ikke mindst vil det være nemmere at høste afgrøden, hvis den står opret.

DLF´s forædlere udvikler sorter med tynde stængler som dermed har en høj foderkvalitet, uden at stivheden kompromitteres.

Frøproduktion

DLF Alfalfa er en insektbestøvet plante. Den etableres i foråret som udlæg i fx. vårbyg, men den kan også sås om sommeren eller i efteråret i renbestand. Frø kan høstet i de følgende år.

Klik her for at vælge din DLF Alfalfa