DLF Alfalfa – Botanikken bag en foderbooster

Hvis du påtænker at introducere DLF Alfalfa i foderblandingen, så vil det være gavnligt at kende til de mest basale botaniske karakteristika for afgrøden.

Udvikling

Et spirende DLF Alfalfa frø producerer en kim rod efterfulgt af to kimblade. Det første blivende blad er mono-foliate mens det næste er normalt trifoliat.

Den fuldt udviklede plante har flerkoblede blade, hvilket er karakteristisk for god foderkvalitet, da bladene giver bedre ernæring end stilken.

Okkulering

DLF Alfalfa er kvælstoffikserende som andre bælgplanter og dermed selvforsynende. I symbiose med en kvælstoffikserende bakterie fikseres kvælstof fra luften. Hvis du sår alfalfa i jord, hvor Rhizobium bakterier mangler, så er det nødvendigt at okkulere frøet med bakterier eller anvend frø fra DLF sm allerede er okkuleret med Nitrigin Gold®.

Skud og rødder

Nye skud opstår fra kronskuddet på ældre dele af planten. Væksten er opret og alfalfa har en dyb pælerod som sørger for vand i periode med tørke og oplagret sukker til hurtigt genvækst.

Vinterdvale

Alfalfa sorter er taditionelt inddelt i ti vinterdvale-grupper (Fall-ormancy). Hver gruppe svarer to den vækstrate som alfalfa har i efteråret efter sidste slæt. En lavt karakter i vinterdvale betyder, at planten er god til at ovelede hårde vintre. Den mest vinterhårdføre alfalfa får karakteriesere med FD 1, og væksten aftager dermed hurtigt i efteråret. Den mindst hårdføre alfalfe får karakteren FD 10 hvilket betyder, at den ikke går i vinterdvale og derfor er meget såbar i forhold til lavetemperature. En tommelfingerregel som kan bruges i relation til karaktererne er, at karakteren også angive antallet af slæt som planten giver mulighed for at tage i løbet af sæsonen: 3 slæt FD3, 8 slæt FD8 etc.

Stænglens stivhed

Sorter som har en høj grad af stivhed (= no lodging) er at foretrække af de folk som ønsker at tørre lucernen, og ikke mindst er lucernen nemmere at høste. For forædlere er det en udfordring at udvikle sorter med tynde stængler som dermed har en høj forderkvalitet, uden at stivheden kompromitteres.

Frøproduktion

DLF Alfalfa er insektbestøvet plante som sås i foråret som udlæg i fx. vårbyg, men den kan også sås om sommeren eller i efteråret i renbestand. Frø kan høstet i de følgende to-3 år.

Klik her for at vælge din DLF Alfalfa