DLF Alfalfa preformer rigtig godt sammen med græs.

En blanding af græs og DLF Alfalfa er et godt valg for at øge bedriftens profit.

  • Forbedre foderkvaliteten gennem et optimalt mix af energi og protein.
  • Nem at konservere som ensilage, men kan også anvendes til afgræsning
  • giver en mere pålidelig foderproduktion i perioder med tørke.

Bedre foderkvalitet med græs og DLF Alfalfa

Proteinindhold

 DLF Alfalfa indeholder op til 20  protein, mens græs indeholder op til 12%. Ved at blande de to afgrøder er det muligt at forhøje proteinindholdet med helt op til 5%

Sukkerindhold

Græs har den højeste sukkerindhold i tørstoffet, mens alfalfa har den laveste. Ved at blande de to afgrøder er det muligt at opnå det optimale indhold af sukker i grovfoderet.

Foderværdi

En blanding af græs og DLF Alfalfa giver en god foderværdi med fx. 165 g protein/kg, og højt energiindhold. En ren græsblanding har et højere energi indhold, men meget lavere proteinindhold, ca. 113 g/kg.

Afprøvninger fortaget af DLF har påvist at flere kombinationer af DLF Alfalfa og Festulolium giver gode udbytter, godt protein indhold og høj fordøjelighed:

Mere Mælk fra DLF

Kilde: DLF R&D afprøvningsnetværk

  Lucerne
Daisy
Festulolium
Perun
50% Perun
50% Daisy
Festulolium
Hykor
50% Hykor
50% Daisy
Udbytte, Ton TS/ha 9,5 14,5 14,4 13,6 12,7
% Protein i TS 19,7 11,4 17,9 11,9 16,8
% Fordøjeligt organisk stof 70,0 74,9 72,7 70,1 67,0

 

Ensilage karakteristika af majs, græs og DLF Alfalfa

Karakteristika og hvordan foderplanen kan forbedre.

Foderkilde karakteristika Hvordan kvaliteten kan forbedre
Majs Høj energi koncentration (carbohydrates - hovedsageligt stivelse) og lavt protein indhold Protein - soja koncentrat, proteinafgrøder. Afgrøder med fibre fx. DLF Alfalfa
Alm. rajgræs Højt indhold af fibre og protein. Medium energi koncentration Energi - majsensilage, korn, supplerings-protein.
DLF Alfalfa Højt indhold af protein og lav energi koncentration. Lav ensilage coefficient Energi - majsensilage, korn, silageaditiver

DLF Alfalfa er en pålidelig kilde for god foder i periode med tørke.

I perioder med tørke i forår og sommer kan udbyttet fra DLF Alfalfe i en blanding med græs, være op til fire gange højere end en mark kun med græs.

For nyligt viste et belgissk forsøgt (Knoden, Hautot, Decamps at Journées AFPF – Paris 21–22 March 2016), at tilføjelse af DLF Alfalfa til en græsblanding ændrer udbyttet. Høst fra tre lokationer blev analyseret over tre år og resultatet viste, at en mark med alfalfa producerer signifikant mere foder på alle lokationer.

kløvergræs booster mælkeproduktionen.

Sammenligning af fordøjeligheden, indtag og mælkeproduktion

  Alm. rajgræs Rødkløver/græs Hviskløver/græs DLF Alfalfa
Fordøjelighed TS 72 69 72 64
Ensilage indtag kg TS/ko/dagy 11.4 12.9 13,2 13.6
Kg mælk/ko/d 26.5 31.0 30.7 29.3

Sammenligning af fordøjelighed, indtag og mælkeproduktion per ko per dag for ensilage af rent græs, rød- og hvidkløver græsblandinger, og alfalfa. Dewhurst, 2003.

DLF Alfalfa forbedre selvforsyningsgraden

Tabellen viser effekten af protein og energiproduktionen ved at introducere 10 ha. alfalfa i sædeskiftet.

Selvforsyning med og uden alfalfa

for Protein and Energy needs

% Selvforsyning Protein Energy
Uden alfalfa 15 40
Med alfalfa 30 61

 

Hektar før og efter introduktion af 10 ha. med alfalfa

Kilde: A. Uijttewaal, Y. Carel, S. Battegay*

Hektar Før Efter
Alfalfa 0 10
Oliefrø/korn 75 76
Majsensilage 47 36
Græsmark 53 53
Total 175 175

*ARVALIS-Institut du Végétal. Journées AFPF – March 2016

Forskning viser, at Alfalfa reducerer foderomkostninger

Undersøgelser foretage i Frankring viser, at introduktionen af selv en lille procentdel alfalfa reducerer omkostninger til foder. Den gennemsnitlige besparelse er ca. 55 kr/1000L mælk. Undersøgelsens resultate lå i intervallet 0kr til 108 kr/1000L mælk.

Ni projekter hvor alfalfa introduceres i forder rationen for at reducere foderomkostningen

Udgivet af Institut de l’Elévage 2011 “Les réseaux d’élévage”
Titel: "Introduction de luzerne dans le système fourrager"

Region i Frankrig System Areal (og % of total) indeholdende alfalfa Økonomisk effekt
Landes Mælk + salgsafgrøde 5 ha (8%) + 4 € /1000L
Haute Marne Mælk + salgsafgrøde 8,8 ha (4%) + 12€ /1000L
Cher Mælk + salgsafgrøde 8 ha (4%) + 10€ /1000L
Loiret Mælk + salgsafgrøde 2 ha (1%) + 5 € /1000L
Indre et Loire Mælk + salgsafgrøde 8 ha (4%) + 11 € /1000L
Nord Mælk + salgsafgrøde 5 ha (5%) + 3-5 € /1000L
Loire- Atlantique Specialiceret mælk 4,5 ha (6%) + 0 € /1000L
Marne Mælk + kød + salgsafgrøde 17,5 ha (5%) + 9 € /1000L
Mayenne Mælk + kød + salgsafgrøde 3,5 ha (5%) + 6 € /1000L

 

Klik her for at vælge din DLF Alfalfa