DLF Alfalfa er et godt supplement til græs

En blanding af DLF Alfalfa og græs er et godt valg, når bedriftens profit skal optimeres.

DLF Alfalfa:
- Forbedrer foderkvaliteten gennem et optimalt mix af energi og protein
- Nem at konservere som ensilage, men kan også anvendes til afgræsning
- Giver en mere pålidelig foderproduktion i perioder med tørke

Bedre foderkvalitet med græs og DLF Alfalfa

Proteinindhold
DLF Alfalfa indeholder op til 20 % protein, mens græs indeholder op til 12%. Ved at kombinere de to afgrøder er det muligt at forhøje proteinindholdet i grovfoderet og samtidig beholde energien fra græs.

Sukkerindhold
Græs har et højere sukkerindhold end DLF Alfalfa. Ved at kombinere de to afgrøder er det muligt at opnå det optimale indhold af sukker i grovfoderet.

Foderværdi
En blanding af græs og DLF Alfalfa kan give en foderværdi med fx. 165 g protein/kg med et højt energiindhold. En ren græsblanding har et højere energiindhold men meget lavere proteinindhold, ca. 113 g/kg.

Afprøvninger fortaget af DLF har vist, at kombinationer af DLF Alfalfa og rajsvingler giver gode udbytter, godt protein indhold og høj fordøjelighed:

Mere Mælk fra DLF
Kilde: DLF R&D afprøvningsnetværk

  DLF Alfalfa
Daisy
Rajsvingel
Perun
50% Perun
50% Daisy
Rajsvingel
Hykor
50% Hykor
50% Daisy
Udbytte, Ton TS/ha 9,5 14,5 14,4 13,6 12,7
% Protein i TS 19,7 11,4 17,9 11,9 16,8
% Fordøjeligt organisk stof 70,0 74,9 72,7 70,1 67,0

 

Ensilage karakteristika af majs, græs og DLF Alfalfa
Karakteristika og hvordan foderplanen kan forbedre.

Foderkilde Karakteristika Hvordan kvaliteten kan forbedre
Majs Høj energi koncentration (kulhydrater - hovedsageligt stivelse) og lavt protein indhold Protein - soja koncentrat, proteinafgrøder. Afgrøder med protein og fibre; DLF Alfalfa
Alm. rajgræs Højt indhold af fibre og protein. Medium energi koncentration Energi - majsensilage, korn, supplerings-protein.
DLF Alfalfa Højt indhold af protein og lav energi koncentration. Lav ensilage koefficient Energi - majsensilage, korn, silageaditiver

 

DLF Alfalfa er en pålidelig kilde for god foder i periode med tørke

I perioder med tørke i forår og sommer kan udbyttet fra DLF Alfalfa i en blanding med græs være op til fire gange højere end en mark kun med græs.

For nyligt viste et belgisk forsøg (Knoden, Hautot, Decamps at Journées AFPF – Paris 21–22 March 2016), at tilføjelse af DLF Alfalfa til en græsblanding giver et bedre udbytte. Høst fra tre lokationer blev analyseret over tre år, og resultatet viste, at en mark med alfalfa producerer signifikant mere foder på alle lokationer.

Kløvergræs øger mælkeproduktionen
Sammenligning af fordøjeligheden, indtag og mælkeproduktion

  Alm. rajgræs Rødkløver/græs Hvidkløver/græs Alfalfa
Fordøjelighed TS 72 69 72 64
Ensilage indtag kg TS/ko/dagy 11.4 12.9 13,2 13.6
Kg mælk/ko/d 26.5 31.0 30.7 29.3

Sammenligning af fordøjelighed, indtag og mælkeproduktion per ko per dag for ensilage af græs, rød- og hvidkløver græsblandinger og alfalfa. Dewhurst, 2003.

DLF Alfalfa forbedre selvforsyningsgraden
DLF Alfalfa giver ikke alene en øget og forbedre mælkeproduktion, men øger ligeledes bedriftens selvforsyningsgrad. Det betyder, at bedriften ikke længere vil være afhængig af fluktuerende priser på suppleringsprodukter, herunder soja. Ved at indføre 10 hektar med DLF Alfalfa vil selvforsyningsgraden af protein og energi stige markant.

Selvforsyning med 10 ha. DLF Alfalfa

% Selvforsyning Protein Energi
Uden DLF Alfalfa 15 40
Med DLF Alfalfa 30 61

 

Markplan ved indførsel af 10 ha. DLF Alfalfa
Kilde: A. Uijttewaal, Y. Carel, S. Battegay*

Afgrøde Hektar før DLF Alfalfa Hektar med DLF Alfalfa
Alfalfa 0 10
Oliefrø/korn 75 76
Majsensilage 47 36
Græsmark 53 53
Total 175 175

*ARVALIS-Institut du Végétal. Journées AFPF – March 2016

Forskning viser, at Alfalfa reducerer foderomkostninger
Undersøgelser foretaget i Frankrig viser, at introduktionen af selv en lille procentdel alfalfa reducerer omkostninger til foder. Den gennemsnitlige besparelse er ca. 55 kr./1.000 L mælk.

Resultater fra undersøgelsen viste, at besparelse med alfalfa ligger i intervallet 0-108 kr. per 1.000 liter mælk.

Projekter hvor alfalfa introduceres i forder rationen for at reducere foderomkostningen
Udgivet af Institut de l’Elévage 2011 “Les réseaux d’élévage”, Titel: "Introduction de luzerne dans le système fourrager"

Region i Frankrig System

Areal indeholdende alfalfa
(% of total areal)

Økonomisk effekt
Landes Mælk + salgsafgrøde 5 ha. (8%) + 30 kr. /1000L
Haute Marne Mælk + salgsafgrøde 8,8 ha. (4%) + 90 kr. /1000L
Cher Mælk + salgsafgrøde 8 ha. (4%) + 75 kr. /1000L
Loiret Mælk + salgsafgrøde 2 ha. (1%) + 37 kr. /1000L
Indre et Loire Mælk + salgsafgrøde 8 ha. (4%) + 82 kr. /1000L
Nord Mælk + salgsafgrøde 5 ha. (5%) + 22-38 kr. /1000L
Loire- Atlantique Mælk 4,5 ha. (6%) + 0 kr. /1000L
Marne Mælk + kød + salgsafgrøde 17,5 ha. (5%) + 68 kr.  /1000L
Mayenne Mælk + kød + salgsafgrøde 3,5 ha. (5%) + 45 kr. /1000L


Klik her for at vælge din DLF Alfalfa