DLF Alfalfa giver grovfoder med højt proteinindhold

Proteinrig

Proteinindholdet i DLF Alfalfa ligger på ca. 20 %, hvilket er interessant for de landbrug, som ønsker at reducere deres afhængighed af varierende markedspriser på andre proteinafgrøder, f.eks. soyabønner.

Holdbarhed og højt udbytte

DLF Alfalfa er meget omkostningseffektiv. En mark med DLF Alfalfa til foderproduktion giver en stabil afgrøde i helt op til fem år.

Symbiotisk kvælstof fiksering 

Rhizobia bakterie i rodzonen supplerer kvælstofbehovet for alfalfa, og helt op til 250 kg kvælstof/ha fikseres i jorden. For den efterfølgende afgrøde betyder dette, at den er billigere at kultivere. Den frigivne kvælstof betyder også et øget merudbytte og dermed højere indtjening. Typisk får man et merudbytte på 5 %.

Forbedret sædeskifte

DLF Alfalfa er god i sædskifte. Dens dybe pælerod forbedrer jordstrukturen, og den fikserede kvælstof afgives langsom til næstkommende afgrøde.

Tørketolerant

DLF Alfalfa plantens dybe pælerod supplerer kontinuerligt planten med næring og vand under perioder med tørke, og derfor bliver en mark med DLF Alfalfa en pålidelig kilde for protein.

I perioder med tørke ses udbyttet fra en græsblanding med DLF Alfalfa at være op til fire gange større i forhold til udbyttet fra en græsmark.

Fibre, struktur og foderværdi

DLF Alfalfa forbedrer foderværdien ikke mindst på protein og næringsstoffer, men dens struktur og fibrer er ligeledes med til at forbedre fordøjelse hos køer, heste og andre husdyr.

Det høje indtag hos malkekøer giver endvidere øget fordøjelse og betyder, at DLF Alfalfa er perfekt til blanding med græs.

Klik her for at vælge din DLF Alfalfa