Proteinrig DLF Alfalfa forbedre dit grovfoder

DLF Alfalfa er en af verdens vigtigste foderafgrøder. Alfalfa har et højt proteinindhol dog er meget mere tørketolerant end andre afgrøder

Proteinrig

Proteinindholdet i alfalfa ligger på ca. 20 %, hvilket især kan være af interesse for de landbrug som ønsker at reducere deres afhængighed af flutuerende markedspriser på andre proteinafgrøder, fx. soyabønner.

Holdbarhed og højt udbytte

DLF Alfalfa er meget omkostningseffektiv. En mark med DLF Alfalfa til foderproduktion giver en stabil afgrøde i tre til fem år.

Symbiotisk N fiksering

Rhizobia bakterie i rodzonen supplerer kvælstofbehovet for alfalfa og helt op til 250 kg N per hektar akkumuleret i planten og jorden. Besparelsen vil ligeledes kunne ses på den efterfølgende afgrøde med op til 5% udbyttestigning og det er derfor muligt at reducere udbringning af kvælstof.

Forbedret sædeskifte

DLF Alfalfa er god i sædeskifte. Dens dybe pælerod forbedre jordstrukturen og den fikserede kvælstof afgives langsom til næstkommende afgrøde.

Tørketolerant

En mark med DLF Alfalfa er en pålidelig kilde af protein i periode med tørke fordi plantens dybe pælerod kontinuerligt supplerer planten med vand. Foderudbyttet fra en græsblanding med alfalfa kan være op til fire gange større i perioder med tørke i forhold til udbyttet fra en græsmark.

Foderkvalitet

DLF Alfalfa forbedre foderværdien og giver struktur og forbedre fordøjelse hos køer, heste og andre husdyr. Det høje indtag hos malkekøer giver øget fordøjelse, men betyder også, at DLF Alfalfa er perfkekt til blanding med græs.

Klik her for at vælge din DLF Alfalfa