Efterafgrøder  

En veletableret efterafgrøde er i stand til at optage overskydende kvælstof og ”gemme” det til næste vækstsæson. Derfor er der penge at hente i en god efterafgrøde, og samtidig nedsættes risikoen for tab af kvælstof til omgivelserne.

Efterafgrøder skal vælges efter jordtype, sædskifte og ønsket effekt. 

Mellemafgrøder - virker det?

Læs om Landmand Niels Jørgen Jeppesens erfaring her.

Find din efterafgrøde her:

Kontakt DLF for yderligere information. 

Efterafgrøder i majs og korn
Afgrøder Sort/indhold Kg udsæd pr. ha Pakningsstørrelse, kg
Græsser      
Alm. rajgræs, plænetype TROYA 8-10 10
Alm. rajgræs, sildig fodertype JUMBO 8-10 10
Hundegræs AMBA 6-8 10
Strandsvingel  KORA 6-8 10
Rødsvingel, fin plænetype ROSETTI 1 8-10 10
Rødsvingel  MAXIMA 8-10 10
Græsblanding til efterafgrøde 100% alm. rajgræs (2-3 sildige sorter) 6-8 10
Efterafgrøde i majs 90% Alm. rajgræs, 10% hundegræs 6-8 10
Efterafgrøde i majs max. 1,7 De/ha 91% Alm. rajgræs, 9% cikorie 6 10
Korsblomstrende      
Gul sennep, nematoderesistent BRACO 7-8 15
Gul sennep VALIANT 7-8 15
Olieræddike, nematoderesistent ARENA 10-12 15
Foderradis STRUCTURATOR 12-15 15
Honningurt ANGELIA 10-12 2 & 10
MFO 90/10 90% Olieræddike og 10% honningurt 10-12 15
MFO 75/25 75% Olieræddike og 25% gul sennep 10-12 15
MFO Radis Olieræddike, honningurt, STRUCTURATOR 10-12 15
Frivillige efterafgrøder/grøngødning      
MultiMax

Olieræddike, STRUCTURATOR,
fodervikke, alexandrinerkløver,
honningurt, boghvede, purhavre

20-25 15
MultiMax øko

Olieræddike, STRUCTURATOR,
fodervikke, alexandrinerkløver,
honningurt, boghvede, purhavre

20-25 15
OptiMax

Ærter, fodervikke, alexandriner-
kløver, honningurt, boghvede

35-45 15
N-Max Olieræddike, fodervikke 35-45 15

 

Frivillige efterafgrøder/grøngødning.  Læs mere her  

Jo bedre efterafgrøden etableres, jo større effekt har den. Især spiller tidlig såning en stor rolle og desuden er det vigtigt at frøet placeres i korrekt dybde, så det får god mulighed for at spire frem

Læs om erfaringerne med efterafgrøder i praksis her.