Græs – det sikre valg til efterafgrøde 

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt. Det skal sås som udlæg i majs i juni eller som udlæg i korn i foråret. Græs som efterafgrøde er godt for sædskiftet, da en veletableret græsefterafgrøde dækker jorden om efteråret og vinteren, forbedrer jordstrukturen og opsamler kvælstof. 

Til efterafgrøde i korn

En efterafgrøde i korn skal vokse til uden at konkurrere med kornet, så der skal vælges arter med en langsommere vækst som f.eks alm. rajgræs plænetype. 

Se forslag til valg af efterafgrøde i korn konventionel og økologisk

Skal efterafgrødegræs udnyttes til afgræsning eller slæt efter høst vil alm. rajgræs fodertype eller hybridrajgræs give et større udbytte. En fin græsblanding til dette formål kunne være ForageMax 33, som også findes i en version med 20 % hybridrajgræs.

Til efterafgrøde i majs

Her anbefaler vi en diploid + tetraploid fodertype af rajgræs eller hundegræs, som normalt vokser godt til under majsen uden at konkurrere med den.

Se forslag til valg af efterafgrøde i korn konventionel og økologisk

Opnå bedre plantedække i majs

Oplever du gang på gang, at dine græs efterafgrøder i majs ikke bliver gode nok, kan det skyldes, at de sås for sent i forhold til majsens udvikling, og at det valgte græs er for langsom i væksten.

For at undgå dette, kan du så efterafgrødegræsset tidligere eller vælge en græs, som er hurtigere i sin etablering som f.eks. hybrid rajgræs eller tidlig tetraploid rajgræs. Alternativt kan du vælge vores blanding med cikorie og græs for at sikre en bedre dækning (findes kun konventionel).