Græs – det sikre valg til efterafgrøde

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt. Det skal sås enten som udlæg i korn i foråret eller i majs i juni-juli. Når græs er godt etableret, opsamler det kvælstof og forbedrer jordstrukturen ved at opbygge jordens kulstofindhold.

Til efterafgrøde i korn

Her anbefaler vi alm. rajgræs plænetype, som er kort og ikke for aggressiv i sin vækst.

Skal efteragrødegræs udnyttes til afgræsning eller slæt efter høst vil alm. rajgræs fodertype eller hybridrajgræs give et større udbytte. En fin græsblanding til dette formål kunne være ForageMax 33, som også findes i en version med 20 % hybridrajgræs.

Til efterafgrøde i majs

Her anbefaler vi en sildig, diploid fodertype af rajgræs eller hundegræs, som normalt vokser godt til under majsen uden at konkurrere med den.

Opnå bedre plantedække i majs

Oplever du gang på gang, at dine græs efterafgrøder i majs ikke bliver gode nok, kan det skyldes, at de sås for sent i forhold til majsens udvikling, og at det valgte græs er for langsom i væksten.

For at undgå dette, kan du så efterafgrødegræsset tidligere eller vælge en græs, som er hurtigere i sin etablering som f.eks. hybrid rajgræs eller tidlig tetraploid rajgræs. Alternativt kan du blande cikorie sammen med græs for at sikre en bedre dækning. Du skal bruge ca. 0,5-1 kg cikorie pr. ha sammen med 6-8 kg græs.