Efterafgrøder i majs

Græs kan anvendes i alle tre kategorier af efterafgrøder: 

  • Pligtige
  • Målrettede
  • MFO

Græs som efterafgrøde er enkelt, billigt og effektivt og kan nemt udsås i korn eller majs om foråret. Dermed undgår man den usikkerhed, der er ved at etablere efterafgrøder før eller efter høst af korn. 

Græs som efterafgrøde er godt for sædskiftet. Det er en miljørigtig afgrøde, der dækker jorden om efteråret og vinteren, når den er veletableret, forbedrer jordstrukturen og opsamler kvælstof. Desuden opformerer græs ikke rapssygdomme som for eksempel kålbrok.

Efterafgrøder i majs og korn
Afgrøde Sort/indhold Kg udsæd pr. ha Pakningsstr., kg
Græsser
alm. rajgræs, fodertype JUMBO 8-10 10
Alm. rajgræs fodertype 2-3 sildige sorter2n 8-10 10
alm. rajgræs, plænetype Troya 8-10 10
Alm. rajgræs, plænetype 2-3 diploide sorter 2n 8-10 10
Rødsvingel Maxima 8-10 10
Hundegræs AMBA 6-8 10
Blandinger
Efterafgrøde i majs max 1,7 DE/ha 91 % alm. rajgræs, 9 % cikorie 6-8 10