Efterafgrøder i majs

Græs kan anvendes i alle tre kategorier af efterafgrøder: 

  • pligtige
  • målrettede
  • MFO

Græs som efterafgrøde er enkelt, billigt og effektivt. Det kan udsås som udlæg i korn eller majs om foråret. Dermed undgår man den usikkerhed, der er ved at etablere efterafgrøder før eller efter høst af korn. 

Græs som efterafgrøde er godt for sædskiftet. Det er en miljørigtig afgrøde, der dækker jorden om efteråret og vinteren, når den er veletableret, forbedrer jordstrukturen og opsamler kvælstof. Desuden opformerer græs ikke rapssygdomme som for eksempel kålbrok. En endnu bedre etablering og dækning kan opnås ved at så en efterafgrøde-græsblanding. 

Efterafgrøder i majs og korn
Afgrøde Sort/indhold Kg udsæd pr. ha Pakningsstr., kg
Græsser
Alm. rajgræs, sildig plænetype til korn TROYA 8-10 10
Alm. rajgræs, sildig fodertype til majs JUMBO 8-10 10
Hundegræs, middeltidlig til majs AMBA 6-8 10
Strandsvingel, sildig fodertype KORA 6-8 10
Rødsvingel, fin plænetype til korn ROSETTI 1 8-10 10
Rødsvingel, plænetype til korn MAXIMA 8-10 10
Blandinger
Græsblanding til efterafgrøder 100 % alm. rajgræs (2-3 sildige sorter) 8-10 10
Efterafgrøde i majs 90 % alm. rajgræs, 10 % hundegræs 8-10 10
Efterafgrøde i majs max 1,7 DE/ha 91 % alm. rajgræs, 9 % cikorie 6-8 10