De lovpligtige efterafgrøder   

Græs, korn eller cikorie sået før eller efter høst, senest 1. august. Rug, stauderug vårbyg, honningurt eller korsblomstrede arter sået senest 20. august.  Læs mere her:

Efterafgrøder i majs

Hvis jorden skal være bevokset hele året eller hvis antal dyreenheder er over 1,7 kan det være aktuelt at øge græsandelen på ejendommen. Det kan ske ved at så en efterafgrøde af rajgræs, hundegræs eller strandsvingel i majsen. En god græsafgrøde kan tilbageholde op til 50 kg N pr. ha, som delvis kan udnyttes af den efterfølgende afgrøde. Læs mere her.

MFO-efterafgrøder

På miljøfokusområder (MFO) må kun anvendes de lovpligtige efterafgrøder, men de tæller kun med en faktor 0,3 og skal sås i en blanding af mindst to arter. Desuden kan anvendes frøgræs samt græs og kløvergræs udlagt om foråret til senere høst af frø eller foder. Se oversigt over mulighederne her

MFO-blandinger fra DLF

DLF tilbyder to færdige frøblandinger, der kan anvendes på MFO-arealer:

  • MFO 90/10:. 90 % olieræddike Arena og 10 % honningurt Angelia
  • MFO 75/25: 75 % olieræddike Arena og 25 % gul sennep Braco 
  • MFO Radis: 80 % olieræddike Arena, 10% honningurt Angelia og 10 % foderradis STRUCTURATOR
  • MFO Bestøverbrak: 55 % oliehør, 10 % hvidkløver, 10 % rødkløver, 5 % honningurt, 10 % boghvede, 10 % solsikke.

Blomster i brakmarken

Nye regler gør det muligt at give naturen et løft. Læs mere her

Se vejledning og blomster og slåningsbrak fra NaturErhvervsstyrelsen her

Frivillige efterafgrøder

Ud over de efterafgrøder, der skal etableres, er det også muligt at udnytte fordelene ved efterafgrøder på frivillig basis. Her er målet især at tilgodese jordens frugtbarhed på kort og på langt sigt. Læs her om DLF´s blandinger.