Erfaringer fra marken

Vi leverer fodergræs, raps, efterafgrøder og andet til mange glade kunder. Læs mere om hvad nogle af dem mener: 

  Wembley - god hele vejen           Wembley - sen såning                 Wembley i hele rapsarealet   

                       

  Foretrækker korte sorter             Forbedrer jordstrukturen               Højere udbytte

                

  Mere liv i jorden                           Vejkantsmøder                               

                

 

Følg DLF på facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: 

 

 

Følg os på Facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: