Foretrækker de korte sorter

Foretrækker de korte sorter fra DLF

Hos Preben Bjerregaard står der i 2016 både DK Explicit og WEMBLEY på marken.  Men næste år bliver det WEMBLEY og MANTARA, der vil være at finde på de 70 ha, der skal tilsås med vinterraps til august.

”Jeg kan godt li` sorter med kort stængel. De er alt andet lige mindre tilbøjelige til at gå i leje, og der er mindre, der skal igennem mejetærskeren. Dermed får jeg en lettere høst”, siger Preben.

Sidste år såede Preben både raps, der var bejdset mod jordlopper med Modesto eller Cruiser, og raps der kun var svampebejdset med Thiram. Der var tydelig forskel til fordel for den del, der var behandlet mod jordlopper.

”Så i år er valget meget let”, siger Preben. ”Jeg har bestilt WEMBLEY og MANTARA bejdset med Cruiser Raps til hele arealet”.

Facts about this case
Profil

Preben Bjerregaard driver Ellesgaard i Ibsker ved Svaneke på Bornholm. Her er ca. 350 ha med overvejende korn, men der er også plads til vinterraps – i år er der 50 ha til høst. Raps – og de øvrige afgrøder – sås efter forudgående pløjning og harvning. Ud over planteavlen har Preben 700 søer, hvorfra grisene leveres dels til videre opfedning og dels til slagtning.

View all facts