Wembley er god hele vejen

Wembley er med i min markplan til næste år 

Mikal Kjeldsenbor på Djursland og har i alt 60 ha med raps. En stor del er Wembley og resten Quartz. Mikal grubbesåede d. 18. august, og planterne udviklede sig hurtigt i efteråret, så de havde en god fylde og passende højde inden vinter. I foråret kom de hurtigt i gang og stod faktisk og ”pralede” i det tidlige forår.

”WEMBLEY har set godt ud hele vejen, og det er jo også dejligt, når man skal imponere naboerne”, siger Mikal med et smil.

Nu – midt i blomstringen – ser WEMBLEY ualmindelig sund ud og takket være den moderate plantehøjde, kan Mikal køre i den stort set uden at lave skade.  ”Der er ingen tvivl om, at WEMBLEY skal med i markplanen igen i 2017”, slutter Mikal Kjeldsen.

Facts about this case
Profil

Mikal Kjeldsen driver i alt 590 ha med udgangspunkt i Fannerupgaard, der ligger mellem Grenå og Kolind på Djursland. I markplanen indgår korn, frøgræs, spinat, kartofler og vinterraps samt en del græsarealer til afgræsning med ammekøer.

View all facts