Wembley i hele rapsarealet

Vælger WEMBLEY til hele rapsarealet 2017

Rapsen hos Mogens Feldthusen ved Næstved blev i 2015 etableret over en periode fra midten af august frem til den 29., hvor den sidste mark blev tilsået med WEMBLEY – uden pløjning, men efter to gange harvning , direkte i stubmarken efter vinterhvede.

 ”WEMBLEY kom rigtig godt i gang i efteråret på trods af den lidt sene såning og startede også hurtigt og ensartet op efter vinteren”, siger Mogens.

Her i blomstringsperioden holder de gode takter. Planterne blomstrer tidligt og meget ensartet. Desuden er de veludviklede og homogene – det lover godt for en ensartet frøsætning og dermed en god kvalitet af frøet.

”Det er selvfølgelig udbyttet, der er afgørende for valg af rapssort, men jeg kan godt li´, hvad jeg ser i marken. Så jeg har bestilt WEMBLEY til alle vores 65 ha med vinterraps i 2017”, slutter Mogens Feldthusen.

Facts about this case
Profil

Mogens Feldthusen driver sammen med sin bror 650 ha med planteavl og svineproduktion i Brandelev lidt syd for Næstved. Der er korn til grisene i en stor del af arealet, men der er også plads til en række andre afgrøder som sukkerroer, spinat, græsfrø og vinterraps, hvor der til høst i år er 88 ha.

View all facts