Etablering og pleje af græsmarker

Græsmarker skal passes godt, hvis de skal yde optimalt. Det gælder hele processen fra valg af blanding over såning og etablering; styring af slæt og afgræsning; behandling før og efter vinter til eftersåning. DLF har lavet en række vejledninger om disse emner:

Græsmarker i sædskiftet, dyrkningsvejledning
Gødning til græsmarker, vejledning
HorseMax frøblandinger til hestefolde. Samlet oversigt og dyrkningsvejledning
Græsmarker til heste, udvidet dyrkningsvejledning
Græsmarker til kødkvæg, dyrkningsvejledning
Græsmarker til får, dyrkningsvejledning
Lucerne, dyrkningsvejledning
Få græsmarken godt igennem vinteren
Forår i græsmarken - omlægning eller oversåning?

Eftersåning i græsmarken

10% fald i udbyttet i græsmarken svarer til 800-1.000 kr. pr. ha. En tur med strigle med såkasse + frø koster omkring det halve. Eftersåning er derfor værd at overveje som en mere eller mindre rutinemæssig del af græsmarkens pleje. Med eftersåning kan marken holdes ung og tæt uden omlægning.
Se vejledning om eftersåning