Forskning udvikler fremtidens fodergræs   

Fremtidens sorter af græs og kløver vil opstå i et tæt samspil mellem traditionel planteforædling og forsknings-baserede metoder, der kan lede hurtigere og mere mårettet frem til resultatet: Nye, forbedrede sorter til gavn for landmændene.

Derfor deltager DLF i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter. Nedenfor kan du ved at klikke på emnerne læse mere om, hvordan det går (siderne er på engelsk):

ForageSelect. Finder det bedste fodergræs

Vi vil gerne have det hele: Højere udbytte, bedre foderværdi, bedre holdbarhed og høj sygdomsresistens. Det er en kæmpeopgave med traditionel forædling, så vi har taget genomisk selektion i anvendelse for at komme hurtigere frem til målet.

GreenSelect. Fodergræs med en endnu grønnere profil

GreenSelect er en forlængelse af ForageSelect, som søger at udnytte genomisk selektion som et stærkt redskab til at reducere landbrugets indvirkning på klima og miljø.

Genomisk Selektion - Hvordan?

Genomisk selektion er en teknologi, der gør det muligt at udvælge nyt forædlingsmateriale baseret på plantens genetisk potentiale. Se også under Genomisk Selektion plus

RadiMax - Dybere rødder - større produktion!

Fremtidens planteproduktion står over for enorme udfordringer. Klimaforandringerne påvirker allerede landbruget markant, og behovet for robuste og tørketolerante afgrøder har aldrig været større.

NCHAIN

Højere udbytte og mere protein fra en stærk trio: Græs-kløver-knoldbakterier (Rhizobium).

NPPN: Nordisk Netværk til Plante Identifikation

Droner som et led i den fremtidige plantefærdling.

Forskning