GrassLopata

BOVINI

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Perfekt til afgræsning

Skabt til afgræsning

Hos Bovini er perioden uden stængler om foråret lang, og tendensen til at sætte stængler efter slæt eller afgræsning er lille. Det resulterer i stor foderoptagelse ved afgræsning og i det hele taget høj foderværdi. Som et ekstra plus har Bovini mange skud, som giver en tæt vækst.

Vinterfast og produktiv

Bovini er en sildig diploid almindelig rajgræs som i sortsafprøvningen 2013-2015 har vist et meget højt udbytte i alle brugsår. Med 14-50 % merudbytte i de tre tbrugsår i Vestjylland viser Bovini, at holdbarheden er særdeles god under barske forhold.

Sundhed helt i top

Rustresistensen er meget høj, så Bovini forbliver sund og grøn i sensommeren – det er også med til at holde foderværdien I top. Sammenlagt giver disse egenskaber en græssort, som er meget velegnet til afgræsning.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
  • Meget få stængler i genvæksten
  • Stort vindue om foråret - vigtigt for en sort til afgræsning
  • Særdeles god resistens overfor rust
  • Højt udbytte og god fordeling over sæsonen

Udbytte af BOVINI

Landsforsøg

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 94,2 101,6 117,5
Forholdstal 101 109 110

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter

BOVINI er hårdfør 

Landsforsøg ved Holstebro

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 103,8 127,4 126,1
Forholdstal 114 121 151

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter

productGrassSmall