GrassLopata

KIMBER

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Slætgræs med stort potentiale - Tidlig sort med god foderværdi

Udbytte i top

Kimber er doploid og har i den danske sortsafprøvning 2004-06 under slæt ydet omkring 8 % flere foderenheder pr. ha end måleblandingen, som består af både dioploide og tetraploide sorter. Kimber er altså en rigtig topsort blandt de diploide, tidlige sorter.

Kvaliteten følger med

Målt i kg tørstof pr. foderenhed er Kimber også godt med - ligeledes på niveau med måleblandingen og altså med de teteraploide sorter, der normalt har lidt bedre foderværdi end de diploide. FK NDF er for Kimber i begge forsøgsår høj - i gennemsnit 69 % i slætforsøgene.

Bedst til slæt

Kimber er med sin tidlige skridning bedst til slætforhold og indgår derfor i ForageMax blandinger til slætformål.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
  • 8 % flere foderenheder ved slæt
  • God foderværdi
  • Tidlig forårsvækst og skridning
  • Til ensilering

Tidlighedsgruppe: Tidlig

Udbytte i danske forsøg

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgr. 2. år, afgr.
Blanding 100 100 100 100
KIMBER 106 109 107 100

 

Forholdstal, tørstof/ha. Sortsafprøvningen Danmark, 2005-06

Kvalitet som en tetraploid

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgr. 2. år, afgr.
Blanding 1,30 1,22 1,18 1,18
KIMBER 1,30 1,21 1,17 1,18

 

Kg tørstof pr. FE. Sortsafprøvningen Danmark, 2005-06