GrassLopata

PASTOUR

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Sund og persistent sort til afgræsning - Topsort fra DLF

Meget foder - også om sommeren

Pastour er karakteriseret ved et højt udbytte og en god fordeling af produktionen - så der også er foder i den kristiske sommerperiode.

Tidilig forårsvækst

Selv om Pastour er en silidig sort starter væksten forholdsvis tildligt om foråret. Dette bidrager til det høje samlede udbytte og giver en lang periode egnet til afgræsning.  

Holdbar og resistent

Forsøg i bl.a. England viser, at Pastour har en god persistens. Det gør sorten egnet også til mere varige marker. Restensen overfor kronrust er god - endnu et plus for en sort, der især skal anvendes til afgræsning.  

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Tæthed
  • Tidlig forårsvækst
  • Meget velegnet til afgræsning
  • God rustresistens
  • God holdbarhed

Tidlighedsgruppe: Sildig