GrassLopata

STEFANI

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Persistent og produktiv - God til afgræsning

Kvalitet som en tetraploid

Stefani er diploid, men har i forsøgene vist en meget høj foderværdi i form af få kg tørstof pr. foderenhed. Køerne kvitterer også for denne egenskab ved gerne at ville afgræsse Stefani.

Meget holdbar

Udbyttet er også i top - den bedste diploide sort i forsøgene og i 3. brugsår endda med et højere udbytte end måleblandingen, der både indeholder di- og tetraploide sorter. I et persistensforsøg, som varede 5 år, var Stefani den bedste almindelige rajgræs og havde udbytte på højde med rajsvingel.

Til kombineret anvendelse

Stefani er derfor god til både slæt og afgræsning og kan med fordel indgå i blandinger, hvor der både tages slæt og afgræsses.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
  • Meget persistent
  • Meget højt udbytte
  • Fornem foderværdi
  • Afgræsses gerne af dyrene

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig