GrassLopata

OVAMBO 1

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Højt udbytte - fantastisk holdbarhed

Højdespringer med fantastik holdbarhed

OVAMBO 1 er en middeltidlig tetraploid alm. rajgræs, som har givet et markant højere udbytte i alle tre brugsår i sortsafprøvningen. Især i tredje brugsår viser OVAMBO 1, at den har en rigtig god holdbarhed under danske forhold. Den gode vinterfasthed har også betydet, at OVAMBO 1 er afprøvet og anbefalet til lavbundsjord i Tyskland.

15-40 % højere udbytte i Vestjylland

I det Landsforsøg, der er placeret på sandjord ved Holstebro, har OVAMBO 1 ydet henholdsvis 15, 20 og 40 % højere udbytte end måleblandingen i de tre brugsår. Det skyldes den usædvanlig gode vinterfasthed, der her resulterer i næsten 12.000 foderenheder pr. ha i tredje brugså

Høj foderværdi og god kvalitet

Udbyttet i første slæt er meget højt og genvæksten efter slæt hurtig. Desuden har den i sortsafprøvningen vist en høj fordøjelighed af cellevæggen. OVAMBO 1 er  i høj grad med til at hæve udbyttet og holdbarheden i ForageMax blandingerne.

.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
  • Særdeles produktiv
  • Meget vinterfast
  • Høj foderværdi
  • Hurtig genvækst efter slæt

OVAMBO 1 - topudbytte i alle brugsår

Landsforsøg 

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 96,4 106,2 118,4
Forholdstal 104 114 107

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter

OVAMBO 1 - ekseptionel under barske forhold

Landsforsøg, Holstebro

  2013 2014 2015
NEL20, a.e./ha 105,3 125,5 119,0
Forholdstal 115 120 140

Forholdstal 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter