GrassLopata

KLONDIKE

Trifolium repens

White clover

Fleksibel - til slæt og afgræsning - Højt udbytte, god konkurrenceevne

Storbladet og produktiv

Klondike er storbladet med en meget opret vækst. Sorten passer derfor godt i blandinger med kraftigt voksende græsser, der også anvendes til slæt

Tidlig forårsvækst

Hvidkløver er ofte langsom om foråret, men Klondike har vist sig at være hurtigere end de fleste andre sorter. Det er en stor fordel i blandinger med tidligt startende græsser.

Hurtig genvækst

Klondike har en hurtig genvækst efter benyttelse og er derfor en god partner i blanding med græsser fordi sommerproduktionen jævnes ud.

Meget vinterfast

Klondike er anbefalet i mange lande -herunder Tyskland og Østrig samt en række Central- og Østeuropæiske lande. Dette viser, at Klondike har meget god vinterfasthed. Klondike er udvalgt blandt andet på grund af den meget høje grad af resistens overfor knoldbægersvamp

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Storbladet
  • Højt udbytte
  • Til slæt og afgræsning
  • Middeltidlig

Bladstørrelse: Stor