GrassLopata

RIVENDEL

Trifolium repens

White clover

Persistent - til afgræsning - Tæt og holdbar

Småbladet - til afgræsning

Forsøg og praksis viser, at småbladede sorter af hvidkløver er mest holdbare under tæt afgræsning - ikke mindst i varige græsmarker. Rivendel er en småbladet, meget persistent sort, som passer godt i blandinger til afgræsning. Den har forholdsvis korte udløbere og lav bladvækst, hvilket gør den velegnet til afgræsning af såvel kvæg som får, fordi den tåler tæt nedbidning samtidig med at den opretholder en god kløverbestand i marken.

Vinterfast

I adskillige forsøg overalt i Europa har Rivendel vist sin fremragende tolerance overfor kolde vintre.

Udbyttet jævnt fordelt

Rivendel har en god fordeling af udbyttet over året, med stigende relativt udbytte i det tredje og følgende brugsår.

Sygdomsresistens

Rivendel har god resistens overfor nematoder og knoldbægersvamp - dette forbedrer også persistensen.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Småbladet
  • Afgræsningstype
  • Meget persistent
  • Sygdomsresistent

Bladstørrelse: Lille