GrassLopata

SILVESTER

Trifolium repens

White clover

Storbladet med god kunkurrenceevne 

Højt udbytte under slæt

Silvester er en storbladet sort af hvidkløver, udvalgt for dens oprette vækst og evne til at konkurrere med højtvoksende græsser i blandinger. Silvester er i stand til at yde meget foder under slætforhold, men kan naturligvis også anvendes i blandinger til afgræsning

God foderkvalitet

Silvester har en god og tidlig forårsvækst, høj tolerance overfor knoldbægersvamp (Sclerotinia) og et lavt indhold af blåsyre - dette forbedrer foderværdien.

Meget vinterfast

Silvester har vist en bemærkelsesværdig vinterfasthed - den bedste sort i forsøg 2010-11 hvor der var streng frost og meget sne.

Udvalgt specielt til slæt

Silvester har høj persistens og anbefales til blandinger der anvendes til slæt eller til kombineret slæt og afgræsning.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Storbladet
  • Særdeles vinterfast
  • Egnet i blandinger til slæt
  • Meget god holdbarhed

Bladstørrelse: Stor