GrassLopata

LAMPARD

Lolium x boucheanum

Hybrid ryegrass

Holdbarhed, højt udbytte og høj kvalitet

Den nye Storm

Hybridrajgræs Lampard er af samme type som Storm, dvs. den ligner almindelig rajgræs mest. Det kan ses på persistensen, der er god, og foderværdien, som er i top.

Gode egenskaber

Lampard har - som alle sorter af hybridrajgræs - tidlig og hurtig forårsvækst, som bidrager godt til udbyttet i første slæt. Desuden er genvæksten efter slæt også hurtig.

Højere udbytte end alm. rajgræs

Udbyttet lå i forsøgene over almindelig rajgræs i alle tre afprøvningsår, så persistensen er i orden. I afgræsningsforsøgene havde Lampard meget lille andel vraggræs. Derfor er sorten også meget velegnet i blandinger der bruges til både slæt og afgræsning.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Tæthed
  • God til afgræsning
  • Meget højt udbytte
  • Meget god holdbarhed
  • Tidlig forårsvækst

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig