GrassLopata

SOLID

Lolium x boucheanum

Hybrid ryegrass

Stærk og blød - Højt udbytte og god foderværdi

En mellemform

SOLID er en hybridrajgræs af mellemtypen, dvs. på den ene side med et stort udbytte hentet fra italiensk rajgræs og på den anden side en vækstform og –rytme, der ligner almindelig rajgræs. Det giver en meget fleksibel sort, der udnyttes bedst til slæt først på sæsonen, men som også senere kan afgræsses.

Meget højt udbytte

SOLID har relativt tidlig forårsvækst, men forholdsvis sen skridning. Det giver stor fleksibilitet i udnyttelsen om foråret. Fordøjeligheden er høj og tætheden god.
Solid giver et meget højt udbytte og er resistent overfor Rhyncosporium, meldug, og rajgræs mosaik virus, samt tolerant overfor kronrust.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Tæthed
  • Meget tidlig forårsvækst
  • Meget højt udbytte
  • Fleksibel udnyttelse
  • Høj fordøjelighed

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig