Lucerne - DLF alfalfa

Under navnet konceptnavnet DLF Alfalf, har vi samlet en række højt-ydende lucerne-sorter. Lucerne er en varig bælgplante, der har været dyrket i årtusinder og stadig er højt værdsat i store dele af verden. Planten adskiller sig fra de fleste andre græsmarksplanter ved sin vækstform, der gør den specielt egnet til slæt.


Lucerneplanten udvikler en dybtgående hovedrod, hvilket gør den relativt upåvirkelig af tørke. Genvækst efter slæt sker fra sideskud på rodhalsen, men planten har ikke mulighed for at brede sig ved udløbere eller buskning. Det er derfor vigtigt, at benyttelsen sker så skånsomt, at sideskuddene ikke forstyrres.

Dette krav kan ikke opfyldes af græssende kreaturer, der hurtigt vil forårsage store huller i plantebestanden. Lucerne er derfor bedst til slæt hvor den kan udnyttes enten til tørringsformål eller til ensilage

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization