GrassLopata

CALLISTO

Trifolium pratense

Red clover

Hæver udbyttet af protein - Tidlig sort med god foderværdi

Meget protein pr. hektar

CALLISTO er diploid og producerer under danske forhold et højt udbytte af foderenheder og - ikke mindst - protein.

Gode dyrkningsegenskaber

CALLISTO blomstrer forholdsvis tidligt og har meget god sygdomsresitens. Standfastheden er god, hvilket giver en let høst og en hurtig genvækst efter slæt.

God i slætblandinger

CALLISTO passer godt sammen med slætgræsser - ikke mindst de hrutige sorter af rajsvingel hvor den bedre kan klare konkurrencen op til første slæt. CALLISTO har vist god holdbarhed i danske forsøg.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Højt udbytte af protein pr. ha
  • Hurtig forårsvækst
  • Tdilig blomstring
  • God foderværdi