GrassLopata

RAJAH

Trifolium pratense

Red clover

Robust, med højt udbytte - Sorten med mest protein

Robust og højtydende

Rajah er en diploid sort af rødkløver med god resistens overfor nematoder og knoldbægersvamp. Udbyttet af tørstof og protein er højt under såvel vandede som uvandede forhold. Væksten starter middeltidligt til sildigt om foråret og blomstingen er forholdsvis sen.

Til slæt

Rajah passer godt i blandinger der anvendes til slæt hvor den leverer protein til ensilagen. Samtidig er rødkløver en bælgplante, der samler kvælstof. Dermed nedsættes behovet for tilførsel af N til græsmarken. De allernyeste Landsforsøg bekræfter, at Rajah stadig er den bedste diploide rødkløver i Danmark.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Meget højt udbytte
  • Høj energikoncentration
  • Høj foderværdi
  • Resistens mod sygdomme