GrassLopata

TOWER

Festuca arundinacea

Tall fescue

Topudbytte, robust og holdbar i længden - Til alle jordtyper

Dobbelt udbytte efter hård vinter

Tower har i de danske forsøg ydet 31 % flere foderenheder end alm. rajgræs i 2. brugsår og ikke mindre end 117 % mere i 3. brugsår 2013 efter en hård vinter.

Egnet til alle jordtyper

Tower trives på mange forskellige jordtyper og kan tåle tørke samt periodevis oversvømmelse. Strandsvingel har ofte en langsommere etablering end rajgræs, så den bør ikke sås efter midten af august på agerjord og ikke senere end 1. august på humusjord.

Højt indhold af NDF

Tower (og andre strandsvingel-sorter) har ikke samme foderværdi som rajgræs – typisk ligger strandsvingel under rajgræs, når det gælder fordøjelighed, sukkerindhold og energikoncentration. NDF indholdet er højere, mens proteinniveauet er nogenlunde det samme for rajgræs og strandsvingel.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Robust sort med højt udbytte
  • Til slæt og afgræsning
  • Meget persistent
  • Tåler tørke og periodevis oversvømmelse

Middeltidlig