GrassLopata

DOLINA

Phleum pratense

Timothy

Sund sort med stort udbytte - Til ensilage eller hø

DOLINA - en klassisk sort

DOLINA er det vi før i tiden kaldte en "høtype" af timoté. Dvs. med tidlig start på væsten og tidlig skridning samt et højt udbytte i 1. slæt. DOLINA passer altså godt til blandinger der anvendes til slæt - ikke bare til hø, men også til ensilering i form af silo eller wrap. DOLINA kan konkurrere med de kraftigt voksende rajgræsser, der normalt er i danske slætblandinger.

Forbedret kvalitet

DOLINA har en særdeles god resistens overfor bladsygdomme, ikke mindst bladplet. Det giver en sund og velsmagende afgrøde.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Egnethed til afgræsning
  • Udbyttet helt i top
  • Meget god sygdomsresistens
  • Tidlig forårsvækst
  • Forbedret persistens