ForageMax Konventionel

Blandinger af frø til græsmarken skal være målrettede mod anvendelsen. 


Hos DLF lægger vi stor vægt på at udnytte forædlingens fremskridt, så sorterne stærke sider udnyttes i en kombination, der sammenlagt giver højtydende og robuste blandinger. 

ForageMax blandingerne fra DLF indeholder som altid de nyeste sorter. Der kommer hvert år nye til - alle med et eller flere fortrin i forhold til de hidtil brugte. Det vil sige, at sorter udskiftes i takt med forædlingens fremskridt.

For frø til ForageMax blandinger stilles der også særligt høje krav til renhed og spireevne. Resultatet bliver blandinger, der er et godt grundlag for højtydende græsmarker.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

ForageMax 21

Bredt sammensat

ForageMax 24

Alsidig blanding

ForageMax 25

Til tørre jordbundsforhold

ForageMax 32

Rajgræs uden kløver

ForageMax 43

Med hvidkløver og rajgræs

ForageMax 49

70 % strand- og rajsvingel

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger