ForageMax Konventionel

Blandinger af frø til græsmarken skal være målrettede mod anvendelsen. 


Hos DLF lægger vi stor vægt på at udnytte forædlingens fremskridt, så sorterne stærke sider udnyttes i en kombination, der sammenlagt giver højtydende og robuste blandinger. 

ForageMax blandingerne fra DLF indeholder som altid de nyeste sorter. Der kommer hvert år nye til - alle med et eller flere fortrin i forhold til de hidtil brugte. Det vil sige, at sorter udskiftes i takt med forædlingens fremskridt.

For frø til ForageMax blandinger stilles der også særligt høje krav til renhed og spireevne. Resultatet bliver blandinger, der er et godt grundlag for højtydende græsmarker.

Sortér på egenskaberne

Farve

% tørstof i roden

Egenskaber

Bladstørrelse (kløver)

Forage attributes

Tidlighedsgruppe

Bedriftstype

Arealer

Jordtype

Anvendelse

Kløver

Antal slæt

 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

ForageMax 21

Bredt sammensat

ForageMax 24

Alsidig blanding

ForageMax 25

Til tørre jordbundsforhold

ForageMax 32

Rajgræs uden kløver

ForageMax 33

Rajgræs uden kløver

ForageMax 33 Storm

Rajgræs uden kløver