GrassLopata

ForageMax 21

Afgræsning

Bredt sammensat

Til systemer med rationsgræsning

Beskrivelse

ForageMax 21 er bredt sammensat til afgræsning i systemer med rationsgræsning, og i mindre grad egnet til reguleret storfold.

Ca. to tredjedele af rajgræs er af tetraploid typen, og giver sammen med timoté god plads og vækstbetingelser for kløver.

Blandingens indhold af timote og engsvingel gør ligeledes, at den egner sig til varierende jordtyper.

På area­ler i god dræningstilstand er blandingen meget holdbar og tidlig i væksten.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand