GrassLopata

ForageMax 22

Afgræsning

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Til alle afgræsningssystemer

Beskrivelse

ForageMax 22 er velegnet til alle afgræsningssystemer, og i systemer, hvor en del af afgrøden høstes i et 1. og 2. slæt fordi blandingen har en opret vækst på grund af de mid­deltidlige sorter.

Ca. to tredjedele af rajgræsset er tetraploid. Det giver gode muligheder for udvikling af kløver.

Blandingen dyrkes på alm. god agerjord i god dræningstilstand og er også velegnet under uvandede forhold.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand