GrassLopata

ForageMax 24

Afgræsning

Alsidig blanding

Til afgræsning på permanete græsarealer

Beskrivelse

ForageMax 24 anvendes på varige arealer til afgræsning på almindelig og varierende agerbrugsjord, og kan anvendes i alle former for afgræsnings.

Indholdet af diploid alm. rajgræs og engrapgræs med underjordiske udløbere samt andre varige arter som timote og engsvingel medfører, at blandingen er varig under varierende jordbundsforhold.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
Engrapgræs
  • Til permanente græsmarker
  • Sildig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand