GrassLopata

ForageMax 32

Slæt og afgræsning

Rajgræs uden kløver

Tidlig blanding, især til slæt

Beskrivelse

ForageMax 32 er udelukkende sammensat af tidlige og middeltidlige sorter af almindelig rajgræs.

30 pct. af frømængden er diploid almindelig rajgræs, hvilket giver en hurtig fortørring.

Blandingen er tidlig, stråstiv og velegnet til slæt, og i mindre grad afgræsning.

Anvendelse

ForageMax 32 er velegnet på almindelig god agerjord, der ikke er vandlidende, og er i god gødningstilstand. Blandingen passer bedst i 1- og 2-årige græsmarker, hvor varigheden er afhængig af benyttelse og N-gødskning.

Generelt bør alm. rajgræs skånes om efteråret. Der bør ikke tilføres større mængder kvælstof efter 15. august og græshøjden bør ikke være over 6-8 cm i begyndelsen af november. Afgræsning om efteråret med ungkreaturer er mere skånsom end afgræsning med højtydende mal­kekøer, som dog er en mere skånsom benyttelse end slæt.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Tidlig
  • Uden kløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand