GrassLopata

ForageMax 36

Slæt og afgræsning

Med strandsvingel - til alle jordtyper

Til slæt og afgræsning på peramente græsarealer

Beskrivelse

ForageMax 36 er en varig blanding med 50 pct. sildig strandsvingel.

Anvendelse er primært slæt og sekundært afgræsning.

ForageMax 36 er målrettet lave og fugtige arealer, men den brede sammensætning giver også mulighed for anvendelse på arealer med mere varierende jordtyper.

Blandingen forventes at have et relativt lavt energiindhold, men den vil have en stor persistens på arealer, der er vandlidende i længere perioder.

ForageMax 36 er meget egnet til kødkvæg.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
  • Til permanete græsarealer på fugtige arealer
  • Middeltidlig, tåler tørke om sommeren
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand