GrassLopata

ForageMax 37

Slæt og afgræsning

Uden kløver og med varige græsarter

Til slæt og afgræsning på peramente græsarealer

Beskrivelse

ForageMax 37, som ikke indeholder kløver, anvendes til slæt og afgræsning under meget fugtige forhold, f.eks. i enge og moser.

Un­der gunstige forhold høstes 3 slæt og under meget fugtige forhold 2 slæt.

Det er en me­get vinterfast blanding, der kan tåle periodevis oversvømmelse i vinterhalvåret.

Den er velegnet som varig græsmark.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
  • Til permanete græsarealer på meget fugtige arealer
  • Middeltidlig
  • Uden kløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger