GrassLopata

ForageMax 40 Robust Rød

Slæt

Med rajsvingel Fojtan

Til slæt

Beskrivelse

ForageMax 40 Robust Rød indeholder ud over almindelig rajgræs også rødkløver og hvidkløver samt rajsvingel af strandsvingeltypen Hipast. Blandingen er primært til slæt, men kan også anvendes til afgræsning. Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord fordi den indeholder Hipast, der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved rajsvingel af strandsvingeltypen sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Anvendelse

ForageMax 40 Robust Rød anvendes i foderplaner med op til 50 % kløvergræsgræs med 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed. 

 

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med rajsvingel Hipast, rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand