GrassLopata

ForageMax 41 Robust Hvid

Slæt og afgræsning

Med rajsvingel Fojtan

Især til afgræsning

Beskrivelse

ForageMax 41 Robust Hvid indeholder ud over almindelig rajgræs og hvidkløver også rajsvingel af strandsvingel typen Hipast. Blandingen er primært til afgræsning, men kan også anvendes til slæt. Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord da den indeholder den meget persistente rajsvingel af strandsvingeltypen , der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem..

Anvendelse

ForageMax 41 Robust Hvid anvendes i foderplaner med op til 50 % kløvergræs med 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge). ForageMax Robust Hvid er også velegnet til afgræsning blandt andet fordi den indeholder velsmagende tetraploid middeltidlig alm. rajgræs, der udmærker sig ved en højt udbytte, en god rustresistens og en lille mængde vraggræs.

 

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med rajsvingel Fojtan og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand