GrassLopata

ForageMax 42

Slæt

Med rød- og hvidkløver samt rajgræs

Slætblanding med stort potentiale

Beskrivelse

ForageMax 42 er en højtydende kløvergræsblanding til slæt og er sammensat af hybrid raj­græs samt diploid middeltidlig og sildig rajgræs.

Blandingen er også velegnet, hvor der gennemføres 2-3 slæt og afgræsses sidst i vækstperioden.

Den store andel af kløver gør blandingen velegnet til dyrkning ved et lavt kvælstofniveau, f.eks. på økologiske brug.

Skal hvidkløverens produktionsevne bibeholdes, bør der ikke være mere end 4 uger mellem hvert slæt.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Hybridrajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • God ved lavt kvælstofniveau
  • Med hybrid rajgræs, rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand