GrassLopata

ForageMax 43

Slæt

Med hvidkløver og rajgræs

Slætblanding til ensilage med høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 43 er en højtydende kløvergræsblanding til slæt og er sammensat af hvidkløver, hybrid raj­græs og diploid tidlig og middeltidlig rajgræs.

Blandingen er velegnet, hvor der gennemføres slæt og der ønskes foder med høj kvalitet.

Den store andel af kløver gør blandingen velegnet til dyrkning ved et lavt kvælstofniveau.

Skal hvidkløverens produktionsevne bibeholdes, bør der ikke være mere end 4 uger mellem hvert slæt.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, tidlig
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Hybridrajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • God ved lavt kvælstofniveau
  • Med hybridrajgræs, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand