GrassLopata

ForageMax 46

Slæt

Med hvidkløver, rajsvingel og rajgræs

Slætblanding til ensilage med høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 46 er en middeltidlig, stråstiv blanding med en høj foderværdi. Blandingen er sammensat af diploid middeltidlig alm. rajgræs, rajgræs PLUS samt hvidkløver. Det er altså en variant af ForageMax 45, men uden rødkløver. Der bør gennemføres mindst 4 slæt og gerne 5 slæt årligt.

Anvendelse

Blandingens indhold af rajgræs PLUS nedsætter risikoen for angreb af kronrust og øger persistensen væsentligt i forhold til alm. rajgræs - også under uvandede forhold. Da blandingen indholder hvidkløver, kan de sene slæt også afgræsses. Den anvendes, hvor der er fokus på en stor produktion i mark og stald.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til slæt på arealer i omdrift
  • God ved lavt kvælstofniveau
  • Med hybridrajgræs, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger