GrassLopata

ForageMax 46

Slæt

Med hvidkløver, rajgræs PLUS og rajgræs

Tidlig hvidkløverblanding til slæt

Beskrivelse

ForageMax 46 er en tidlig, stråstiv blanding sammensat af diploid middeltidlig alm. rajgræs, rajgræs PLUS (rajsvingel af rajgræstypen), samt hvidkløver. Under uvandede forhold er indholdet af Rajgræs PLUS med til at sikre op til 60 % af årets græsproduktion i 1 + 2. slæt. For at opnå en høj foderkvaliet skal der tages minimum 5 slæt årligt. 

Med 50 % Rajgræs PLUS i blandingen er den meget velegnet til agerjord, hvor der er fokus på et stort udbytte først på året. For at opnå en holdbarhed på 3-4 brugsår er det vigtig, at stubhøjden ved slæt ikke kommer under 7 cm, og at marken går til vinter med en genvækst på ca. 10 cm. 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til  arealer i omdrift
  • Tidlig hvidkløverblanding til slæt
  • Med hybridrajgræs, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand