GrassLopata

ForageMax 47

Slæt

Med rajgræs PLUS, rajgræs og 30 % rødkløver

En stor andel rødkløver sikrer proteinudbyttet

Beskrivelse

ForageMax 47 er sammensat af rajgræs PLUS, alm. rajgræs, hvidkløver og en stor andel rødkløver, der sikrer proteinudbyttet fra marken. Med 30 % rødkløver kan den klare sig med en moderat tildeling af kvælstof. Skal der produceres græsensilage med en høj foderkvalitet, skal der tages min. 5 slæt årligt. 

Skal blandingen bibeholde produktionsevnen i mere end to år, bør der sættes en stub på min. 7 cm ved skårlægning gennem hele sæsonen, og der bør være en genvækst efter sidst slæt og inden vinter på min. 10 cm.

ForageMax 47 egner sig til agerjord, hvor den kan give et højt proteinudbytte. Andelen af bælgplanter er 49 % - angivet ved antal frø - og blandingen må derfor anvendes på bedrifter med over 1,7 DE pr. ha.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 49%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type rajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Ekstra højt indhold af rødkløver
  • Klarer sig med lav tilførsel af N-gødning
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand