GrassLopata

ForageMax 48

Slæt

Lucerne kombineret med rajgræs og timoté

Slætblanding til høj selvforsyning af protein

Beskrivelse

ForageMax 48 er velegnet til slæt på almindelig agerjord, der ikke er vandlidende. Blandingen har et stort indhold af lucerne og moderat indhold af græs. Blandingen kan gødes med en moderat mængde kvælstof det 1. brugsår og meget moderat tildeling det 2. brugsår. På grund af den store andel af lucerne vil blandingen have et højt indhold af protein. Sådybden bør være 2-2,5 cm, så effekten af podningen på lucerne frøene forbliver effektiv.

Anvendelse

ForageMax 48 bør etableres i foråret med moderate mængder dæksæd. Slættidspunkt for 1. slæt er ca. 14 dage senere end ForageMax 45. Der skal normal gennemføres fire slæt årlig, hvis der skal holdes en god balance i blandingen og et højt udbytte af energi og protein. Ved tre slæt årlig vil blandingen ogaså have en god balance mellem lucerne og græs, men en væsentlig laver energikoncentration.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Lucerne
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Meget højt indhold af lucerne
  • Klarer sig med ingen eller meget lav tilførsel af N-gødning
  • Udsædsmængde: 22-27 kg/ha i dæksæd, 26-32 kg/ha i renbestand