GrassLopata

ForageMax 50 Robust Strandsvingel

Med rajsvingel Fojtan

Beskrivelse

ForageMax 50 Robust Strandsvingel indeholder i alt 75 % strandsvingel og rajsvingel af strandsvingeltypen FOJTAN. Det gør blandingen meget holdbar under de fleste forhold.

Blandingen er primært til slæt og den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord fordi den indeholder Fojtan og strandsvingel, der har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved rajsvingel af strandsvingeltypen sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af hvidkløver forsvinder med tiden.

Anvendelse

ForageMax 50 Robust Strandsvingel anvendes i foderplaner med lille andel af kløvergræs. Der bør høstes 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type strandsvingel
Strandsvingel

Til slæt på arealer i omdrift

Med stor andel rajsvingel Fojtan

Middeltidlig

Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand