GrassLopata

ForageMax 53

Afgr. + slæt Får

Rajgræs PLUS = stort første slæt

Til slæt og senere afgræsning

Beskrivelse

ForageMax 53 til får består af rajgræs PLUS og timote af afgræsningstypen. Derudover er der 35 pct. tetraploid almindelig rajgæs, som styrker afgræsningen og produktionen senere i afgræsningsperioden. Indholdet af engsvingel og rødsvingel er med til at give blandingen diversitet og persistens. En høj andel af hvidkløver sikrer en god, stabil produktion ved lille tilførsel af kvælstof og de to typer hvidkløver, småbladet og storbladet, sikrer produktionsevnen under såvel afgræsning som slæt.

Anvendelse

ForageMax 53 er beregnet til tidlig afgræsning, som sikres bla. med indholdet af rajsvingel. Desuden er ForageMax 53 er også velegnet til hø eller ensilage, hvor den kan levere et meget stort slæt. Får ”bundgræsser” og det er vigtig, at græshøjden ikke kommer under 8 cm i forårsperioden og 5 cm sommerperioden. Blandingens produktionsevne og – profil kan kun udnyttes hvis der ikke dødbides. Vinterafgræsning vil ødelægge blandingens store forårsproduktion.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type rajgræs
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
  • Til slæt og afgræsning på almindelig jord
  • Giver stort første slæt - eller mulighed for tidlig afgræsning
  • Rajgræs PLUS og rajgræs sikrer høt udbytte og god foderværdi
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger