GrassLopata

ForageMax 55

Afgr. Drægtige søer

Slidstærk og produktiv blanding til søer

Kombinerer holdbarhed med foderenheder

Beskrivelse

ForageMax 55 er en afgræsningsblanding til drægtige søer. Blandingen har et betydeligt indhold af diploid rajgræs, der sammen med moderate mængder hvidkløver kan sikre en rimelig foderoptagelse af græs. Moderate mængder rød svingel med udlø­bere skal sammen med småbladet hvidkløver være med til at sikre et rimelig tæt græstæppe.

Anvendelse

ForageMax 55 er en specialblanding til fritgående søer. Blandingerne er langsomt voksende og bør af hensyn græsmarksplanternes udvikling og til græstæppets robusthed etableres i dæksæd mindst ½ år før arealet anvendes til fritgående grise.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Rødsvingel
  • Til afgræsning af søer på almindelig og varierende jord
  • Sildig blanding med stor produktion
  • Slidstærk ved tæt såning - til marker i omdrift
  • Udsædsmængde: 30-35 kg/ha i dæksæd, 36-42 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger