GrassLopata

ForageMax 56

Afgr. Farefolde

Holdbar og tæt blanding til grise

Giver et kort, tæt og jævnt græstæppe

Beskrivelse

ForageMax 56 er en specialblanding til fritgående søer og grise. Blandingerne er langsomt voksende og bør af hensyn græsmarksplanternes udvikling og til græstæppets robusthed etableres i dæksæd mindst ½ år før arealet anvendes til fritgående grise.

Anvendelse

ForageMax 56 er til afgræsning i farefolde, hvor græsset skal være kort, tæt og­ slid­stærkt, og hvor produktion og foderoptagelse er af sekundær betydning. Blandingen består af store mængder rødsvingel, sildig alm. rajgræs og moderate mængder småbladet hvid­kløver.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Rødsvingel
  • Til afgræsning af grise på almindelig/varierende jord
  • Sildig blanding med god holdbarhed
  • Slidstærk ved tæt såning - til marker i omdrift
  • Udsædsmængde: 30-35 kg/ha i dæksæd, 36-42 kg/ha i renbestand