GrassLopata

HorseMax 60

Afgræsning heste

All-round blanding uden kløver til afgræsning og slæt

Med rajgræs, timoté og engrapgræs

Beskrivelse

HorseMax 60 er uden kløver og anvendes hvor kløver er uønsket, og der kan tilføres kvælstof hver 4-5 uge i vækstperioden fra april til august.

Egnet til afgræsningn og skaber et græsareal som også tjener som motionsareal for de græssende dyr. Blandingerne indeholder rødsvingel og engrapgræs, der med deres udløbere danner et slidstærkt tæppe.

Overskydende græs kan fortørres og anvendes til hø og ensilage.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engrapgræs
  • Til afgræsning af heste på almindelig/varierende jord
  • Sildig blanding med god holdbarhed
  • Indeholder produktive og varige græsser
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand