GrassLopata

HorseMax 61

Afgr. Heste

Med hvidkløver, til agerjord

Produktiv blanding til heste af stor race

Beskrivelse

HorseMax 61 indeholder moderate mængder småbladet hvidkløver og anvendes hvor man kan håndtere hvidkløver i afgræsning til heste, der ikke bør afgræsse en ration, der er over 25 pct. kløver. Fordelen ved hvidkløver er, at der kun skal anvendes moderate mængder kvælstof 1 eller 2 gange i vækstperioden, for at blandingen producerer græsmarks foder.

Der er i alt seks HorseMax specialblandinger til heste: 60, 60S, 61, 62, Lucerne og Solfaxi.

Et græsareal til heste skal også tjene som motionsareal for de græssende dyr.

Blandingerne indeholder derfor rødsvingel og engrapgræs, der med deres udløbere danner et slidstærkt tæppe.

Overskydende græs kan fortørres og anvendes til hø og ensilage.

 

 

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engrapgræs
  • Til afgræsning af heste på almindelig/varierende jord
  • Sildig blanding med god holdbarhed
  • Indeholder hvidkløver kombineret med produktive og varige græsser
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand