GrassLopata

HorseMax Lucerne

Hø og wrap - især til heste

Rig på protein og struktur

Kombinerer lucerne med strukturrige græsser

Beskrivelse

HorseMax Lucerne indeholder bælgplanten lucerne og er samtidig næsten uden græsser med højt indhold af sukker. Lucerne levere på samme til protein og et foder med høj strukturværdi. Det gør blandingen velegnet når der skal produceres vinterfoder med et kombineret indhold af protein og strukturrige græsarter.

Der er i alt seks HorseMax specialblandinger til heste: 60, 60S, 61, 62, Lucerne og Solfaxi.

Et græsareal til heste skal også tjene som motionsareal for de græssende dyr. Blandingerne indeholder derfor rødsvingel og engrapgræs, der med deres udløbere danner et slidstærkt tæppe.

På grund af indholdet af lucerne og forholdsvis langsomt etablerende græsarter egner HorseMax Lucerne sig bedst til såning om foråret - gerne som udlæg i f.eks. vårbyg.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Lucerne
Almindelig rajgræs, sildig
Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
  • Slætblanding med lucerne til hø eller wrap
  • Lavt indhold af sukker
  • Høj strukturværdi
  • Bedst til forårsudlæg
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand